Liên hệ ngay

Số điện thoại: 

Phan Khánh Linh ( Lynch Phan ) : 097.48.46.465
Nguyễn Duy Khánh ( James Nguyễn ): 094.618.5868
Nguyễn Tiến Dũng: 097.759.9981

Email: takeprofit.stock@gmail.com

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Facebook: TakeProfit

YoutubeTakeProfit

Đăng ký Tư vấn quản lý tài khoản: Tại đây