Ngành:
Take Profit Score/10
TP Score (Take Profit Score) là gì?Xem chi tiết
Là chỉ số toàn diện để đánh giá một doanh nghiệp trên nền tảng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thông qua 5 chỉ số chi tiết: Tốc độ tăng trưởng, Khả năng sinh lời, Sức khỏe tài chính, Sức mạnh RS, Sức mạnh dòng tiền.
Vốn hóa
KLCP lưu hành
EPS
N/A
BVPS
N/A
ROA
N/A
P/E
N/A
P/B
N/A
ROE
N/A
5 doanh nghiệp mạnh nhất ngành theo
Take Profit Score
Lọc vốn hoá
Mã CPTP ScoreSMRS SMDT Biến động
Trống
Chúng tôi chuyển nhà mới qua TechProfit, bạn ghé chưa?
Mọi tính năng mới nhất sẽ chỉ được Update tại nhà mới techprofit.vn.