Take Profit thông báo về chương trình hợp tác, chính sách "MEMBER GET MEMBER" gồm các nội dung cụ thể như sau:

Các sản phẩm giới thiệu được áp dụng:

GOLD/GOLD PLUS

HELLO FA

TRADING MASTERY

PLATFORM

 

Chính sách:

Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng của Take Profit

 

Hai quyền lợi: cashback + ưu đãi thêm khi mua các sản phẩm khác của Take Profit

 

Quyền lợi 1 - Cashback: mức cashback sẽ căn cứ theo số lượng khách mới giới thiệu thành công và được đối soát, thanh toán theo từng tháng. Đối tác có thể lựa chọn các hình thức Hợp tác cùng Take Profit được liệt kê dưới đây:

 

Trường hợp 1: CPS (Cost per Sale): Đối tác thực hiện tìm kiếm khách hàng, và trực tiếp thực hiện các khâu tư vấn cho đến chốt thanh toán thành công. Hoa hồng sẽ được ghi nhận trên mỗi đơn sản phẩm được đối tác chốt thanh toán thành công và được Take Profit xác nhận qua điện thoại, email,..

Số lượng khách hàng mua hàng thành công (người)

Hoa hồng được tính theo tỉ lệ tương ứng

< 5

6%

5 - 10

8%

> 10

10%

 

Trường hợp 2: CPO (Cost Per Order): Đối tác thực hiện tìm kiếm và chuyển thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng cho Take Profit. Nhân viên bán hàng của Take Profit sẽ nhận thông tin và tư vấn chăm sóc khách hàng. Hoa hồng sẽ được ghi nhận trên mỗi đơn sản phẩm được đối tác chốt thanh toán thành công và được Take Profit xác nhận qua điện thoại, email,..

Số lượng khách hàng được giới thiệu thành công (người)

Hoa hồng được tính theo tỉ lệ tương ứng

< 5

4%

5 - 10

5%

> 10

6%

 

Đối tác có thể lựa chọn và thực hiện đồng thời nhiều phương thức hợp tác bao gồm cả CPS và CPO trong cùng một thời điểm. Hoa hồng sẽ được tính riêng biệt, tách bạch theo chính sách dành cho từng phương thức được ban hành tại thời điểm hợp tác.

TỔNG HOA HỒNG ĐỐI TÁC NHẬN ĐƯỢC = HOA HỒNG THÁNG + HOA HỒNG TRƯỚC ĐÓ

 

Trong đó:

- HOA HỒNG THÁNG = Hoa hồng phát sinh trong tháng đã được Take Profit duyệt và xác nhận thanh toán

- HOA HỒNG TRƯỚC ĐÓ = Các khoản hoa hồng chờ duyệt trong quá khứ được Take Profit xác nhận thanh toán trong tháng vừa rồi.

- Hoa hồng ĐỐI TÁC ĐƯỢC GHI NHẬN trong mỗi kì thanh toán phải đạt ít nhất 1.000.000 VNĐ (đối với tổng doanh thu đến từ tất cả các hình thức) trước thuế thì Take Profit mới thực hiện trả hoa hồng. Trong trường hợp không đủ 1.000.000 VNĐ doanh thu này sẽ được tự động kết chuyển sang các kỳ sau để đảm bảo quyền lợi của đối tác.

 

Lưu ý:

Hoa hồng tính trên doanh thu ròng của mỗi tháng.

Doanh thu ròng ở đây được hiểu là số tiền thực tế thanh toán cho Take Profit (sau khi được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá đang có hiệu lực)

Đối tác có thể lựa chọn và thực hiện đồng thời nhiều phương thức hợp tác bao gồm cả CPS và CPO trong cùng một thời điểm. Hoa hồng sẽ được tính riêng biệt, tách bạch theo chính sách dành cho từng phương thức được ban hành tại thời điểm hợp tác.

Đối tác Để đảm bảo thời gian thanh toán, Take Profit khuyến nghị Đối tác sử dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng với Take Profit là Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank. Take Profit không chịu trách nhiệm về việc thanh toán chậm do các tài khoản khác hệ thống.

 

Quyền lợi 2 - Ưu đãi: Giảm thêm 5% cho người giới thiệu trên giá ưu đãi đang áp dụng cho các khách hàng hiện hữu khi mua thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của Take Profit. (Chỉ tính trong vòng 3 tháng - tính từ thời điểm phát sinh đơn hàng gần nhất)

 

LƯU Ý: Với tất cả các khách hàng ĐƯỢC GIỚI THIỆU mua hàng qua kênh MEMBER GET MEMBER khi mua bất kì sản phẩm nào của Take Profit sẽ được tặng 1 voucher trải nghiệm NỀN TẢNG ĐẦU TƯ Takeprofit.vn miễn phí trong vòng 15 ngày