Hướng dẫn sử dụng công cụ tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường Là một công cụ cảnh báo tâm lý đầu tư trên thị trường gồm có lạc quan và bi quan đi từ 0 đến 100.
Những ưu điểm biểu đồ tâm lý:
  • Đưa ra được xác suất vùng đỉnh, đáy của thị trường trong ngắn hạn
  • Cảnh bảo rủi ro khi thị trường ở vùng lạc quan quá mức và cần sự điều chỉnh
  • Xác định vùng an toàn khi thị trường giảm mạnh, tâm lý bi quan và dần hình thành đáy
Chúng tôi chuyển nhà mới qua TechProfit, bạn ghé chưa?
Mọi tính năng mới nhất sẽ chỉ được Update tại nhà mới techprofit.vn.